HISTORIEN OM BOKFÖRLAGET SILENTIUM SKRIFTER

 

Silentium skrifter är ett litet bokförlag som föddes i Makariosklostret i den egyptiska öknen 1999. Under en retreat i klostret växte tanken fram i samtal mellan professor Samuel Rubenson, författaren Peter Halldorf och typografen Tomas Einarsson att utge litteratur född ur öknens spiritualitet där innehåll och form utgör en enhet och helhet.

Genomgående för Silentiums utgivning är att böckerna är trådbundna samt tryckta med osprättade sidor. Trådbindningen garanterar böckernas slitstyrka, sidorna kommer inte att falla ur efter en del år som sker med många av de böcker som i dag utges limmade. De sprättade sidorna har en symbolisk innebörd: god litteratur bör läsas långsamt, textens pärlor är dolda under bokstavens yta; man kommer inte åt dem enbart genom att snabbt ögna igenom boken.

Den första skrift som utgavs av Silentium var författad av Makariosklostets andlige ledare, fader Matta al-Miskîn (d 2006). Den lilla boken Enhet ger liv sammanfattar fader Mattas andliga testamente, hans starka strävan efter kyrkans enhet. Skriften utkom med sin första upplaga år 2000, och trycktes i en andra upplaga efter fader Mattas död 2006 med ett efterord av biskop Michail i den koptiska kyrkan.

Silentium har under perioden 2000-2012 utkommit med 16 böcker. Förutom de små skrifterna som utgör Silentium huvudutgivning, har utkommit böcker under tre vinjetter: Silentium Liturgia, litteratur om gudstjänsten och liturgisk teologi, Silentium Theologia, teologiska skrifter samt Apophtegmata Patrum, utgivningen av den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk som sker genom Johannesakademins översättningsseminarier på Bjärka-Säby.

Silentium skrifter utges från Nya Slottet Bjärka-Säby där böckerna finns att köpa i slottets bokrum. De kan också beställas direkt från oss, men finns därutöver inte vare sig i den befintliga bokhandeln eller i nätbokhandeln. Information om Silentiums utgivning ges förutom på vår hemsida även i tidskriften Pilgrim. Silentium skrifter har nära band till Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, som använder dess litteratur för andlig läsning och fördjupning.