Pardiset IV. Om självbehärskningen, inte bara i fråga om mat utan även de andra böjelserna

red Per Rönengård och Britt Dahlman

 

 

Den fjärde volymen av Paradiset har nu utkommit. Den består av texter ur den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk (Apophtegmata Patrum).

Temat för Paradiset IV: “Om självbehärskningen, inte bara i fråga om mat utan även de andra böjelserna”.

Pris: 120 kr