Paradiset VI

Ökenfädernas tänkespråk

Om fattigdomen och nödvändigheten av att även akta sig för rikedomen.

I översättning från grekiskan av Johannesakademins översättningenseminarium. Red. Britt Dahlman och Per Rönnegård.

Paradiset VI

 

 

 

Pris: 120 kr