Omvändelsens väg

Samuel Rubenson

Omvändelsens vägÄr omvändelsen en engångshandling, en tydlig och avgörande vändpunkt i livet? Är den något dagligt som därför måste upprepas? Eller är den en väg, ett fortskridande?

Med dessa för varje kristen närgångna frågor söker sig professor Samuel Rubenson till ökenfäderna på 300-talet, och i synnerhet till Evagrios av Pontos, en av öknens mest betydande andliga lärare när det kommer till kristen efterföljelse. Med Evagrios, som kallats den kristna själavårdens fader, som vägvisare tecknar författaren omvändelsens väg på ett sätt som kan hjälpa den som kört fast i ofruktbara tankemönster. Han visar hur inre ro och stabilitet kan växa fram i ett liv där daglig erfarenhet och praxis flätas samman med självkännedom och andlig insikt.

Centrala begrepp på denna väg är vad som på grekiska kallas askes, apatheia, agape och theoria, just de ”vägmärken” som inspirerade biskop Martin Lönnebo i skapandet av den så kallade Frälsarkransen.

Utgiven 2002. 48 sidor.

Pris: 120 kr