Herre, låt mig få brinna

Gunnel Vallquist SLUT I LAGER!

Herre, låt mig få brinna

BOKEN ÄR TILLFÄLLIGT SLUT I LAGER. NY UPPLAGA VÄNTAS UNDER 2018.

Min solidaritet med all synd i kyrkan – liksom med all helighet. Jag är solidarisk med den synd som begås av kyrkans män, solidarisk genom mina egna synder, de enda som för mig äger definitiv verklighet, aldrig kan ifrågasättas. Solidarisk med heligheten är jag genom min fattiga envisa vägran att verkligen älska Gud.

Så lyder en av de förtätade texterna i Gunnel Vallquists tankebok Herre, låt mig få brinna, anteckningar om tron, heligheten och kyrkan skrivna under perioden 1950-58. Professorn och akademiledamoten Gunnel Vallquist har i mer än ett halvt sekel varit verksam som skribent, översättare och författare, hela tiden med det existentiella perspektivet i förgrunden. Denna tankebok speglar på ett sällsamt sätt det lidelsefulla sanningssökande som alltid varit vägledande för henne. Som självständig tänkare och övertygad kristen förmedlar hon en hållning som blivit förebildlig för många: den i evangeliet djupt rotade och i sökandet förutsättningslösa.

Med sina rena, behärskade stil manar texterna läsaren att söka en fördjupad tro, enkel och avklarnad, men aldrig naiv eller okritisk. Bokens titel är hämtad från en anteckning gjord i Rom, pingsten 1956:

Kristus har kommit för att tända en eld.
Den eld som är kärleken.
Kärleken bor i oss, ty vi är den Helige Andes tempel.

Att vara kristen: låta sig förtäras, blir brännbar.
Kyrkan är härden. Någon annan mening har hon inte.
Kyrkan kan sätta eld på världen i den mån vi – hennes medlemmar – är brännbara.
Om världen inte brinner, beror det på att vi är tunga, hårda, frusna.

Herre, låt mig få brinna.
Låt elden fatta tag i mig, och i andra genom mig.

Utgiven 2009. 96 sidor.

Pris: 100 kr