Eukaristin. Så som den firas i Övre salen i Nya Slottet Bjärka-Säby. En utläggning av den heliga måltidens spiritualitet.

Peter Halldorf

Sedan 2005 firas varje onsdag kväll, året om, en gudstjänst i Övre salen i Nya Slottet Bjärka-Säby, vars form och inspiration är hämtad från den koptiska kyrkan i Egypten. När den gudstjänstfirande församlingen samlas runt det låga bordsaltaret framför det vackra ovala fönstret, gestaltas en liturgi där den heliga ordningen och den andliga friheten flätas samman, så som skedde i den mycket unga kyrkan. De karismatiska inslagen, så som profetia och tungotal, förenas här på ett självklart sätt med den urgamla liturgin.

Denna bok går igenom gudstjänstens liturgi i sin helhet, och kommenterar den i formen av ett bibelstudium. Det var Skriften, mer än något annat, som låg till grund för den mättade och rika utformning som kom att omge firandet av eukaristin i den tidiga kyrkan. Här blir det också tydligt hur den kristna gudstjänsten har sina rötter i Gamla testamentet och det judiska gudstjänstfirandet.

Boken läses och begrundas med fördel först efter deltagandet i Övre salens eukaristi. Den text som är tryckt i rött utgör själva orden i liturgin, det som beds och uttalas av präst, diakoner och församling, medan den övriga texten utgör kommentar. I slutet av boken finns en kort beskrivning av liturgin för bakandet av nattvardsbröden, som sker samma dag som gudstjänsten firas.

Utgiven 2005. 96 sidor.

Pris: 150 kr