Det godas skattkammare

Kallistos Ware

 

Det godas skattkammare av metropoliten Kallistos Ware är en introduktion till den unika samlingsvolym som kallas Filokalia, med texter från 300-talet till 1300-talet. Filokalia utgör en vägledning till bön och ett rikt inre liv, och den betraktas i ortodox tradition som den viktigaste boken vid sidan av Bibeln.

Vad är Filokalia? Vem har sammanställt dessa texter och varför? Finns det en inre enhet i texterna, en distinkt ”filokaliskt” spiritualitet? Frågor som dessa besvarar Kallistos Ware i Det godas skattkammare.

I bokens andra del förmedlar Kallistos Ware vägledning till ett liv i bön med hjälp av den undervisning om Jesusbönen som gavs av Ignatius Brianchaninov, en av Rysslands andliga fäder på 1800-talet. Författaren skriver inledningsvis i denna del av boken: ”Bönen är det sanna livet, vår högsta uppgift. Utan bön blir vi inte genuint mänskliga. Vi är skapade för bön, liksom vi är skapade för att tala eller tänka. Men hur skall vi då be?”

Det goda skattkammare kostar 120 kr. Boken är trådbunden med osprättade sidor.

kallistos

 

 

Pris: 120 kr