Att älska sin nästa kyrka som sin egen

 

Peter Halldorfs nya bok om kyrkans enhet och Petrusämbetet kan beställas från Silentium skrifter (125 kr)