AKTUELLT

Paradiset VIII och Herrens bön

  Nu har våra två senaste böcker kommit från tryckeriet. Paradiset VIII med texter ur den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk. Temat är denna gång “Om att inte göra något för syns skull”. I skriftserien Silentium har utkommit nr 11: Herrens bön av Alexander Schmemannn.

Liv i öknen

Martin Lönnebos bok Liv i öknen finns nu  i ny upplaga. Boken innehåller de betraktelser som Martin Lönnebo skrev ned efter den dramatiska ökenvandringen 2016. I domkyrkan i Linköping berättar han om händelsen 25 år senare i ett samtal med de … Läs mer »

Att älska sin nästa kyrka som sin egen

  Peter Halldorfs nya bok om kyrkans enhet och Petrusämbetet kan beställas från Silentium skrifter (125 kr)

Paradiset VII

  Paradiset VII – den sjunde delen av Johannesakademins översättningar av den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk – har nu utkommit! Den handlar om Olika berättelser som tränar oss i uthållighet och mod.

Silentium utger Thomas Merton

  Den efterlängtade skriften Främlingen och världen har nu utkommit, lagom till det Thomas Merton-symposium som hålls på Nya Slottet Bjärka-Säby den 4-6 december. Boken innehåller fyra nyöversätta essäer av trappistmunken Merton. Beställ nu och vi sänder dig boken omgående.

OM SILENTIUM

Skriftserien Silentium utger litteratur född ur öknens spiritualitet. Bland författarna återfinns andliga lärare allt från 300-talet till 2000-talet. Vandringen mot enkelhet och enhet, mot ett liv förankrat i Gud, förenar öknens pilgrimer.

Silentium skrifter är nära knutet till Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

Böckerna finns endast till försäljning på denna sajt samt i bokrummet på Nya Slottet Bjärka-Säby.

Kontakt

Silentium skrifter
Nya Slottet Bjärka-Säby
590 55 Sturefors

info@silentiumskrifter.se

Historik

Silentium skrifter är ett litet bokförlag som föddes i Makariosklostret i den egyptiska öknen 1999. Under en retreat i klostret växte tanken fram i samtal mellan professor Samuel Rubenson, författaren Peter Halldorf och typografen Tomas Einarsson att utge litteratur född ur öknens spiritualitet där innehåll och form utgör en enhet och helhet. Läs mer »

Länkar


http://www.tidskriftenpilgrim.se
Tidskriften Pilgrims hemsida för bokning av retreater på Nya Slottet och beställning av prenumeration och äldre utgåvor.

http://www.johannesakademin.se
Johannesakademins kursprogram och blogg.

http://www.ekumeniskakommuniteten.se
Matnyttig hemsida för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka Säby.

http://www.nyaslottet.se
Officiell hemsida för Nya Slottet Bjärka-Säby.